Lunch Box Tel Aviv

$22.00

Lunch Box Tel Aviv : Fried Eggplant – 1pc ,Egg – 1 , Fries 100g , Pita 1 , Hummus – 4oz , Israeli Salad – 8oz ,Tahini – 2oz ,Pickles – 2oz ,Spicy – 1oz , Amba – 1oz ,Baklava ,Drink .

SPECIAL INSTRUCTIONS

Quantity*